Vårt hovedarrangement er juletrehogst ved Radiostasjonen i Hebekkskogen midt i desember hvert år.
Arrangementet er ikke bare det å finne og hogge sitt eget juletre til jul, men mye mer. Filmen nedenfor
viser noe av det som foregår en søndag føre jul.