NYTTIG INFO OM LIONS CLUB SKI

Til deg som vil vurdere å bli medlem

 

Ski Lions Klubb ble etablert i 1960 og er derved en relativt «gammel» klubb. Klubben har gjennom sitt virke utviklet en lang tradisjon med et tett og godt samarbeid med det lokale næringsliv, offentlige institusjoner og private lag og foreninger.

Vårt bidrag går i korthet ut på å kunne utgjøre en positiv forskjell når det gjelder å gjøre hverdagen mer meningsfylt og riktig for unge, uføre og eldre. I tillegg har også klubben et internasjonalt fokus på å bidra med hjelp og bistand. Klubben prioriterer å utvikle et godt internt miljø, hvor sosiale aktiviteter skal fremme en god klubbånd, og i tillegg knytte medlemmer og deres familier tettere sammen.

En av flere viktige oppgaver er, som tidligere nevnt, å fremstå som en naturlig støttespiller for dem som driver organisert ungdomsarbeid, ut fra troen på at det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksene. Samfunnet har endret seg radikalt, noe som gjør at vi trenger nye yngre menn og kvinner som medlemmer. Nye medlemmer som kan bidra til å utvikle klubben, slik at vi bedre vil være i stand til å forholde oss til nye krav og behov, som et samfunn i rivende utvikling stiller til oss. Dette innebærer å utvikle og tilrettelegge aktiviteter og tiltak, slik at vårt nærmiljø fortsatt vil oppfatte vår innsats som seriøs og nyttig.

 

Hvis du mener dette vil være meningsfylte aktiviteter du kan tenke deg å delta i, og være med på å prege, så gå til menyvalget KONTAKT og send din henvendelse til oss.


                                                      

Ingen innsamlinger ennå